Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 52, item 25

25 Stemmingen Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) (34588). 

(Zie vergadering van 8 februari 2017.) 

In stemming komt het amendement-Verhoeven (stuk nr. 6). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers en Monasch voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komen het amendement-Verhoeven (stuk nr. 9, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 9 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Verhoeven c.s. (stuk nr. 65, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 65 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Van Raak (stuk nr. 41, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 41 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Verhoeven (stuk nr. 63). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komen het nader gewijzigde amendement-Verhoeven (stuk nr. 62, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 62 voorkomende nader gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komen het amendement-Voortman (stuk nr. 33, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 33 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Verhoeven (stuk nr. 39, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 39 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Verhoeven (stuk nr. 36) tot het invoegen van een artikel 34a. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Van Raak c.s. (stuk nr. 42). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Voortman (stuk nr. 44). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Verhoeven/Voortman (stuk nr. 48). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Verhoeven (stuk nr. 45). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Voortman (stuk nr. 25, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 25 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Voortman c.s. (stuk nr. 61). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Verhoeven (stuk nr. 34) tot het invoegen van een artikel 47a. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Voortman/Van Raak (stuk nr. 43). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Voortman (stuk nr. 60). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Verhoeven (stuk nr. 27, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 27 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Verhoeven (stuk nr. 38). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Verhoeven (stuk nr. 12). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komen het amendement-Verhoeven (stuk nr. 37, I) tot het invoegen van een artikel 53a. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 37 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Verhoeven (stuk nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Verhoeven (stuk nr. 64). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Verhoeven (stuk nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Voortman/Van Raak (stuk nr. 46, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 46 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Voortman (stuk nr. 22). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Verhoeven c.s. (stuk nr. 50, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de ChristenUnie en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 50 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Verhoeven (stuk nr. 29). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Voortman (stuk nr. 31). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Verhoeven (stuk nr. 30, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 30 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het subamendement-Schouten (stuk nr. 51). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor dit subamendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Voortman (stuk nr. 32) tot het invoegen van een artikel 113a. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

De heer Klein (Klein):

Voorzitter. Ons land beschermen tegen terroristische aanvallen is een belangrijke overheidstaak met als doel onze veiligheid te waarborgen. Maar niet ieder middel heiligt het doel. De wet om de AIVD zeer ruime afluistermogelijkheden te geven, is een ondeugdelijk middel. Het is strijdig met de grondbeginselen van onze rechtsstaat, het gaat voorbij aan de onafhankelijke rechterlijke beoordeling en het schaadt de privacy. Het gekozen uitgangspunt dat als je niets hebt te verbergen, het ook niet erg is als je wordt afgeluisterd of op je internetgebruik wordt gecontroleerd, is de wereld op zijn kop zetten. Dat heeft niets met vrijzinnigheid te maken en daarom zal ik tegen dit voorstel stemmen. 

De heer Verhoeven (D66):

Voorzitter. In het belang van de veiligheid van ons land ziet D66 de noodzaak van een nieuwe wet voor de AIVD en de MIVD. Gezien de snel veranderende technologie acht D66 het niet meer dan logisch dat de diensten bevoegdheden krijgen op de internetkabel. Maar de wijze waarop de nieuwe bevoegdheden wettelijk worden geregeld en de manier waarop toestemming, toetsing en toezicht in de praktijk worden ingericht, baren mijn fractie zorgen. Daarom hebben wij — u hoorde het zojuist — twintig concrete en genuanceerde verbetervoorstellen ingediend. Deze zijn erop gericht een ongericht datasleepnet te voorkomen en het onafhankelijk toezicht vooraf en achteraf te versterken. 

Na een lang debat werd duidelijk dat de toegang tot de kabel volgens de regering wel degelijk moet kunnen leiden tot het stelselmatig en op grote schaal verzamelen en analyseren van gegevens. Dat is niet effectief. De datahooiberg wordt groter, waardoor de speld moeilijker te vinden is. Het inlichtingenproces raakt dan verstopt met data, zoals de regering zelf ook vreest. Bovendien is het niet wenselijk. Onschuldige mensen behoren niet stelselmatig op grote schaal afgeluisterd te worden. Dat is slecht voor onze rechtsstaat, voor onze economie en voor de vrijheid van mensen. 

Tot slot. Ook op andere essentiële punten bleek geen ruimte te bestaan voor de nodige verbetering van de wet. Mijn fractie zal daarom tegen het wetsvoorstel stemmen. 

De heer Van Raak (SP):

Voorzitter. Behalve de geheime diensten, behalve de regering en waarschijnlijk een meerderheid van de leden in deze Kamer, is niemand voor deze wet; de Raad van State niet, de toezichthouder CTIVD niet. Ik zeg het maar, iedereen die er verstand van heeft is niet voor deze wet. De wet zit vol met gaten, dingen zijn niet geregeld en je weet met deze wet niet waar je ja tegen zegt, terwijl deze wet grote gevolgen zal hebben voor de toekomst, voor burgers in ons land die onschuldig zijn. 

Ik wil in deze verklaring ook zeggen dat de behandeling van de wet mij erg tegenviel. Wij hebben lang moeten wachten op deze wet. De behandeling moest in één dag. Dat kan, maar ik vond het debat dat gevoerd is, beneden de maat. Alle voorstellen die door de oppositie zijn ingediend, zijn op enkele na niet overgenomen. Ook is het debat geëindigd in verdachtmakingen aan het adres van leden van de oppositie die hier in deze Kamer gewoon hun werk doen. Deze Kamer, deze wet had een betere behandeling verdiend. Ik denk ook dat de geheime diensten en Nederland een betere wet hadden verdiend. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Verhoeven (stuk nr. 13), het amendement-Verhoeven (stuk nr. 29) en het amendement-Voortman (stuk nr. 31). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, Van Vliet, 50PLUS, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.