Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 52, item 10

10 Stemmingen moties Telecommunicatie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Telecommunicatie, 

te weten: 

  • -de motie-Remco Bosma/Oosenbrug over de regiogerichtheidseis bij de overgang naar digitale radio (24095, nr. 411); 

  • -de motie-Oosenbrug/Remco Bosma over het hervatten van het overleg tussen de radiosector en het Agentschap Telecom (24095, nr. 412). 

(Zie vergadering van 7 februari 2017.) 

In stemming komt de motie-Remco Bosma/Oosenbrug over de regiogerichtheidseis bij de overgang naar digitale radio (24095, nr. 411). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Oosenbrug/Remco Bosma over het hervatten van het overleg tussen de radiosector en het Agentschap Telecom (24095, nr. 412). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.