Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 52, item 20

20 Stemmingen moties Investeringsagenda Belastingdienst

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Investeringsagenda Belastingdienst, 

te weten: 

  • -de motie-Bashir over out-of-the-boxvoorstellen ter behoud van werknemers van de Belastingdienst (31066, nr. 335); 

  • -de motie-Tony van Dijck over nader onderzoek naar de vertrekregeling bij de Belastingdienst (31066, nr. 336); 

  • -de motie-Tony van Dijck over met spoed een rekruteringsplan opstellen voor de Belastingdienst (31066, nr. 337); 

  • -de motie-Van Weyenberg over opstellen van het gedetailleerde rekruteringsplan voor 1 april 2017 (31066, nr. 338); 

  • -de motie-Ronnes/Omtzigt over een onafhankelijk onderzoek naar de besluitvorming rond de vertrekregeling (31066, nr. 339). 

(Zie vergadering van 8 februari 2017.) 

In stemming komt de motie-Bashir over out-of-the-boxvoorstellen ter behoud van werknemers van de Belastingdienst (31066, nr. 335). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Tony van Dijck over nader onderzoek naar de vertrekregeling bij de Belastingdienst (31066, nr. 336). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, Houwers, Monasch, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Tony van Dijck over met spoed een rekruteringsplan opstellen voor de Belastingdienst (31066, nr. 337). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, D66, Van Vliet, 50PLUS, Houwers, Monasch, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Weyenberg over opstellen van het gedetailleerde rekruteringsplan voor 1 april 2017 (31066, nr. 338). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SGP ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Ronnes/Omtzigt over een onafhankelijk onderzoek naar de besluitvorming rond de vertrekregeling (31066, nr. 339). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.