Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 52, item 30

30 Stemmingen moties Staat van de Europese Unie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie, 

te weten: 

  • -de motie-Verhoeven over haast maken met een Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem (34648, nr. 6); 

  • -de motie-Verhoeven over de rechten van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk na de brexit (34648, nr. 7); 

  • -de motie-Bisschop over niet akkoord gaan met uitbreiding van bevoegdheden van EU-organen (34648, nr. 8); 

  • -de motie-Ouwehand over het leidend laten zijn van de strijd tegen klimaatverandering (34648, nr. 9). 

(Zie vergadering van 9 februari 2017.) 

In stemming komt de motie-Verhoeven over haast maken met een Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem (34648, nr. 6). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Verhoeven over de rechten van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk na de brexit (34648, nr. 7). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bisschop over niet akkoord gaan met uitbreiding van bevoegdheden van EU-organen (34648, nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, Van Vliet, 50PLUS, Houwers, Monasch, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand over het leidend laten zijn van de strijd tegen klimaatverandering (34648, nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.