Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 52, item 32

32 Stemming motie Initiatiefnota-Oskam/Keijzer Opgroeien met opa en oma

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de initiatiefnota van de leden Oskam en Keijzer "Opgroeien met opa en oma", 

te weten: 

  • -de motie-Bergkamp/Van Nispen over onderzoeken van het niet nakomen van omgangsregelingen (34168, nr. 5). 

(Zie notaoverleg van 25 april 2016.) 

De voorzitter:

Voordat we verdergaan, geef ik jullie mee dat we hierna een groepsfoto gaan maken, zodat niet iedereen snel wegloopt. 

Ik zie dat mevrouw Oosenbrug nog het woord wil voeren over een wetsvoorstel waarover we al hebben gestemd. 

Mevrouw Oosenbrug (PvdA):

Bij de stemmingen over de Wet op de inlichtingen- veiligheidsdiensten (34588) word ik geacht tegengestemd te hebben. Ik wil graag dat dit opgenomen wordt in de Handelingen. 

De voorzitter:

Deze opmerking wordt in de Handelingen opgenomen. 

In stemming komt de motie-Bergkamp/Van Nispen over onderzoeken van het niet nakomen van omgangsregelingen (34168, nr. 5). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

We zijn hiermee aan het eind gekomen van de stemmingen. We gaan een groepsfoto maken. Het is de bedoeling dat we in het midden gaan staan, zodat iedereen zichtbaar is. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.