Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 52, item 23

23 Stemmingen moties Eurogroep/Ecofinraad

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Eurogroep/Ecofinraad, 

te weten: 

  • -de motie-Tony van Dijck over stoppen van miljardensteun aan Griekenland en compenseren van de eigen ouderen (21501-07, nr. 1413); 

  • -de motie-Tony van Dijck over het stoppen van steun aan Griekenland en het terugvorderen van de uitgekeerde miljarden (21501-07, nr. 1414); 

  • -de motie-Merkies c.s. over hybride mismatches niet laten voortbestaan (21501-07, nr. 1415). 

(Zie vergadering van 8 februari 2017.) 

In stemming komt de motie-Tony van Dijck over stoppen van miljardensteun aan Griekenland en compenseren van de eigen ouderen (21501-07, nr. 1413). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Tony van Dijck over het stoppen van steun aan Griekenland en het terugvorderen van de uitgekeerde miljarden (21501-07, nr. 1414). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Merkies c.s. over hybride mismatches niet laten voortbestaan (21501-07, nr. 1415). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de ChristenUnie en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Merkies (SP):

Voorzitter. Ik wil graag een brief van het kabinet over de wijze waarop het zich hard gaat maken voor de uitvoering van deze motie om belastingontwijkroutes in Europa te stoppen. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.