Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 52, item 13

13 Stemmingen moties "Wei voor de koe"

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya:"Wei voor de koe", 

te weten: 

  • -de motie-Bashir c.s. over voorstellen voor een wettelijke verankering van weidegang (34313, nr. 8); 

  • -de motie-Geurts over werkbezoek bij een aantal melkveebedrijven (34313, nr. 9); 

  • -de motie-Ouwehand over het wettelijk borgen van weidegang voor koeien (34313, nr. 10); 

  • -de motie-Ouwehand over een actieplan om het massaal voortijdig slachten van gezonde dieren te voorkomen (34313, nr. 11); 

  • -de motie-Ouwehand over een plan om dierenwelzijn en diergezondheid leidend te laten zijn bij verkleining van de melkveestapel (34313, nr. 12); 

  • -de motie-Ouwehand over een actieagenda voor het bevorderen van weidegang en verbetering van dierenwelzijn (34313, nr. 13). 

(Zie notaoverleg van 6 februari 2017.) 

In stemming komt de motie-Bashir c.s. over voorstellen voor een wettelijke verankering van weidegang (34313, nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Geurts over werkbezoek bij een aantal melkveebedrijven (34313, nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand over het wettelijk borgen van weidegang voor koeien (34313, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand over een actieplan om het massaal voortijdig slachten van gezonde dieren te voorkomen (34313, nr. 11). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, Monasch en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand over een plan om dierenwelzijn en diergezondheid leidend te laten zijn bij verkleining van de melkveestapel (34313, nr. 12). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand over een actieagenda voor het bevorderen van weidegang en verbetering van dierenwelzijn (34313, nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, Klein, Monasch en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.