Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 52, item 11

11 Stemming Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (34559). 

(Zie vergadering van 7 februari 2017.) 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Kuzu/Öztürk ertegen, zodat het is aangenomen. 

Zijn de initiatiefnemers bereid om de verdediging van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer op zich te nemen? 

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Nou, voorzitter, daar heb ik heel veel zin an! Samen met Mei Li Vos ga ik dat dus graag doen, dank u. 

De voorzitter:

Dank u wel. Ik wens u daarbij heel veel succes.