Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 52, item 28

28 Stemmingen moties Belastingdienst

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Belastingdienst, 

te weten: 

  • -de motie-Omtzigt/Bashir over een extern en onafhankelijk onderzoek naar databeveiliging bij de Belastingdienst (31066, nr. 341); 

  • -de motie-Van Weyenberg/Grashoff over een feitenrelaas door een onafhankelijk rapporteur over alle interne waarschuwingen (31066, nr. 342). 

(Zie vergadering van 9 februari 2017.) 

In stemming komt de motie-Omtzigt/Bashir over een extern en onafhankelijk onderzoek naar databeveiliging bij de Belastingdienst (31066, nr. 341). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Grashoff over een feitenrelaas door een onafhankelijk rapporteur over alle interne waarschuwingen (31066, nr. 342). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.