Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 52, item 31

31 Stemming motie Gelijke kansen in het onderwijs

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over gelijke kansen in het onderwijs en schoolkosten, 

te weten: 

  • -de gewijzigde motie-Vermue/Jasper van Dijk over een limiet aan de vrijwillige ouderbijdrage (34511, nr. 16, was nr. 4). 

(Zie notaoverleg van 30 januari 2017.) 

In stemming komt de gewijzigde motie-Vermue/Jasper van Dijk over een limiet aan de vrijwillige ouderbijdrage (34511, nr. 16, was nr. 4). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.