Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 52, item 21

21 Stemmingen moties Dieselfraude

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Dieselfraude, 

te weten: 

- de motie-Geurts over opheldering over effecten van softwareaanpassing op motorvermogen en verbruik (31209, nr. 207); 

- de motie-Van Veldhoven/Hoogland over sterker Europees toezicht op typegoedkeuring van auto's (31209, nr. 208); 

- de motie-Hoogland/Van Veldhoven over auto's van fabrikanten die de grens van het toelaatbare hebben overschreden (31209, nr. 209). 

(Zie vergadering van 8 februari 2017.) 

De voorzitter:

De motie-Geurts (31209, nr. 207) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Geurts, Van Veldhoven, Visser en Hoogland. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 211, was nr. 207 (31209). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Geurts c.s. over opheldering over effecten van softwareaanpassing op motorvermogen en verbruik (31209, nr. 211, was nr. 207). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de fractie van Houwers ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/Hoogland over sterker Europees toezicht op typegoedkeuring van auto's (31209, nr. 208). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Hoogland/Van Veldhoven over auto's van fabrikanten die de grens van het toelaatbare hebben overschreden (31209, nr. 209). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.