Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201732824 nr. 169

32 824 Integratiebeleid

Nr. 169 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld 2 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat goede inburgering de basis vormt voor een Nederland waarin iedereen de kans krijgt mee te doen en bij te dragen;

constaterende dat de kwaliteit van de inburgeringslessen te wensen overlaat en er te weinig mensen binnen drie jaar slagen voor hun inburgeringsexamen, wat een verspilling is van middelen én het maatschappelijk potentieel van de inburgeraar;

van mening dat inburgering en integratie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is;

verzoekt de regering, verantwoordelijkheid te nemen voor een kwalitatief hoogwaardig publiek aanbod van inburgeringstrajecten door deze onder te brengen bij het Ministerie van OCW,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen