Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-20 nr. 793

21 501-20 Europese Raad

Nr. 793 MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 29 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de EU is uitgegroeid tot een megalomaan ambtenarencircus;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat het aantal EU-ambtenaren wordt verminderd met 100%,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener