Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333571 nr. 3

33 571 Rapport van de commissie-Haren

Nr. 3 MOTIE VAN HET LID BONTES

Voorgesteld 28 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de politieleiding ernstige fouten heeft gemaakt tijdens de rellen in Haren;

overwegende dat dit heeft geleid tot veel schade, leed en letsel in Haren;

verzoekt de regering, de politiechef van de regionale eenheid Noord-Nederland uit zijn functie te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bontes