Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 80, item 35

35 Stemmingen moties Wet arbeid vreemdelingen

Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen,

te weten:

  • - de motie-Ulenbelt over een verplichte werkvergunning voor Bulgaren en Roemenen (33475, nr. 12);

  • - de motie-Ulenbelt over een representatieve steekproef onder Roemeense en Bulgaarse werknemers (33475, nr. 13).

(Zie vergadering van 17 april 2013.)

In stemming komt de motie-Ulenbelt (33475, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (33475, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.