Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 80, item 29

29 Stemmingen Deutsche Bank

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het bericht dat Deutsche Bank klanten loost,

te weten:

  • - de motie-Tony van Dijck over het zonder extra kosten overstappen naar ABN AMRO (31789, nr. 44).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.