Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 80, item 38

38 Stemmingenr grondverkoop

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over grondverkoop,

te weten:

  • - de motie-Van Veldhoven/Dik-Faber over leidende beginselen bij de selectie van gronden voor de verkoop (29659, nr. 106).

(Zie vergadering van 11 april 2013.)

De voorzitter:

De motie-Van Veldhoven/Dik Faber (29569, nr. 106) is in die zin gewijzigd (29569, nr. 113) en nader gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een eenmalige taakstelling van 100 miljoen euro voor Staatsbosbeheer is opgenomen in het regeerakkoord, waarvoor wordt gekeken naar grondverkoop;

constaterende dat de regering een pilot voor de verkoop wil uitvoeren, van rond de 1 miljoen euro;

van mening dat de alternatieven voor verkoop serieus onderzocht zouden moeten worden;

verzoekt de regering, bij de eventuele resterende grondverkoop:

  • - minimale verkoop;

  • - minimaal verlies aan natuurwaarden;

  • - maximale waarborging van toegankelijkheid;

als leidende beginselen te hanteren bij de selectie van gronden voor de verkoop,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 114, was nr. 113 (29659).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Van Veldhoven/Dik-Faber (29659, nr. 114, was nr. 113).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Voordat u opstaat, heb ik nog een paar dingen. Maar eerst geef ik het woord aan de heer Bashir.

De heer Bashir (SP):

Het gaat over de stemmingen onder punt 2 van de lijst. De SP-fractie is tegen de gewijzigde motie-De Graaf (33400-A, nr. 97, was nr. 74).

De voorzitter:

Waarvan akte.

Voordat ik de vergadering sluit, wil ik uw aandacht vragen voor twee dingen. Ten eerste gaat mevrouw Bouwmeester na deze avond met zwangerschapsverlof.

(geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Ik wens haar een heel prettige laatste fase van haar zwangerschap, een prettige bevalling en vooral heel veel geluk met haar kleine baby. Je kunt de beste mensen maar bij je hebben. Ik hoop dat wij u terugzien op 3 september.

Ten tweede. Deze week kreeg ik een boekje toegestuurd met gedichten van Nederlandstalige kinderen in Luxemburg. Ik vond daarin het volgende gedichtje van Paula van de Pavert, 9 jaar oud.

Blauw is de kleur van de hemel

Geel is de kleur van het zand

Roze is de kleur van je hand

Groen is de kleur van het weiland

En oranje is de kleur van Nederland. Ik hoop u allemaal op 30 april te zien in Amsterdam.

Sluiting 23.08 uur.