Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 80, item 19

19 Stemmingen reclassering

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over reclassering,

te weten:

  • - de motie-Van der Steur c.s. over het ervaren van de taakstraf als straf (29270, nr. 75);

  • - de motie-Oskam c.s. over de samenwerking tussen de reclassering en de veiligheidshuizen (29270, nr. 76);

  • - de motie-Kooiman over de inschrijfmogelijkheden bij UWV voor gedetineerde jongeren (29270, nr. 78);

  • - de motie-Schouw over onderzoek welke taakstraffen als straf worden ervaren (29270, nr. 79);

  • - de motie-Schouw over de effecten van het Masterplan DJI op recidivebestrijding (29270, nr. 80);

  • - de motie-Helder over een eigen bijdrage voor reclasseringsbegeleiding (29270, nr. 82).

(Zie vergadering van 23 april 2013.)

In stemming komt de motie-Van der Steur c.s. (29270, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Oskam c.s. (29270, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kooiman (29270, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schouw (29270, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schouw (29270, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Helder (29270, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.