Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333475 nr. 13

33 475 Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 17 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de schatting van het aantal werknemers dat uit Midden- en Oost-Europese landen naar Nederland zou komen na het openstellen van de grenzen in 2007, er finaal naast zat;

overwegende dat een verschil tussen een schatting van 10.000 werknemers en een daadwerkelijke toestroom van 300.000 werknemers grote gevolgen heeft voor het bepalen van de te nemen maatregelen om de instroom in goede banen te leiden;

van mening dat er lering getrokken moet worden uit deze fout;

verzoekt de regering, te onderzoeken of te laten onderzoeken middels een representatieve steekproef welk aantal Roemeense en Bulgaarse werknemers van plan is om in Nederland te gaan werken als de tewerkstellingsvergunningen worden afgeschaft per 1 januari 2014;

verzoekt de regering tevens, de Kamer voor de zomer te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt