Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 80, item 30

30 Stemmingen Belastingplicht overheidsbedrijven

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over belastingplicht overheidsbedrijven,

te weten:

  • - de motie-Bashir over een overgangsregeling voor bezitters van oldtimers die op LPG rijden (33402, nr. 56);

  • - de motie-Bashir over een overgangsregeling voor bezitters van oldtimers die op diesel rijden (33402, nr. 57);

  • - de motie-Van Vliet over de fiscale leeftijd van voertuigen (33402, nr. 58);

  • - de motie-Van Vliet over het voorkomen van agressieve taxplanning (31213, nr. 10).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Bashir stel ik voor, zijn moties (33402, nrs. 56 en 57) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Vliet (33402, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Vliet (31213, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.