Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 80, item 34

34 Stemmingen Bestrijding zorgfraude

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de bestrijding van de zorgfraude,

te weten:

  • - de motie-Klever over alles in het werk stellen om fraude in de zorg op te sporen (28828, nr. 23);

  • - de motie-Klever over schrappen uit het BIG-register van voor fraude veroordeelde zorgverleners (28828, nr. 24);

  • - de motie-Leijten over openbaar maken van de vijf zorgverzekeraars met fouten in de jaarcijfers (28828, nr. 25);

  • - de motie-Leijten over diepgravend onderzoek naar mogelijk misbruik bij de zorginkoop (28828, nr. 26);

  • - de motie-Pia Dijkstra over meer aandacht voor de bekostiging van de zorg in het curriculum van zorgopleidingen (28828, nr. 28);

  • - de motie-Anne Mulder over de capaciteit en budgetten ter voorkoming en bestrijding van zorgfraude (28828, nr. 29).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Klever (28828, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klever (28828, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (28828, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (28828, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pia Dijkstra (28828, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Anne Mulder (28828, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.