Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 80, item 24

24 Stemmingen gemeentelijke indeling provincie Fryslân

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân ( 33496 ).

(Zie vergadering van 24 april 2013.)

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Raak/Segers (stuk nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.