Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 80, item 32

32 Stemmingen Spooronderhoud

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de maatregelen naar aanleiding van de casus van het ILT-rapport over spooronderhoud,

te weten:

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.