Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 80, item 36

36 Stemmingen motie F-16

Aan de orde zijn de stemmingen over motie, ingediend bij het debat over de vervanging van de F-16,

te weten:

  • - de motie-Hachchi c.s. over een nieuwe kandidatenvergelijking (24688, nr. 321).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Hachchi c.s. (26488, nr. 321).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.