Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 80, item 31

31 Stemmingen Kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs,

te weten:

  • - de motie-Duisenberg c.s. over de aanwijzingsbevoegdheid uit de brief Versterking Bestuurskracht Onderwijs (33472, nr. 7).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.