Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 80, item 27

27 Stemmingen zorgakkoord

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het zorgakkoord,

te weten:

  • - de motie-Leijten over zoeken naar alternatieve besparingen (33566, nr. 30);

  • - de motie-Voortman over afzien van de pgb-tariefkorting (33566, nr. 31);

  • - de motie-Voortman over het voorleggen van het zorgakkoord aan patiëntenverenigingen en de VNG (33566, nr. 32);

  • - de motie-Dik-Faber over de keuzevrijheid van cliënten (33566, nr. 33).

(Zie vergadering van 24 april 2013.)

In stemming komt de motie-Leijten (33566, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman (33566, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman (33566, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (33566, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.