Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 80, item 28

28 Stemmingen Stabiliteitsprogramma en Nationaal Hervormingsprogramma

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma,

te weten:

  • - de motie-Van Ojik/Merkies over het verder concretiseren van het banenplan (21501-07, nr. 1041);

  • - de motie-Merkies over een "aanvullend pakket" van 4,3 miljard euro (21501-07, nr. 1042);

  • - de motie-Klein over een zorgvuldige parlementaire behandeling van beleidsstukken (21501-07, nr. 1043).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Ojik stel ik voor, zijn motie (21501-07, nr. 1041) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Merkies (21501-07, nr. 1042).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klein (21501-07, nr. 1043).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.