Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 80, item 21

21 Stemmingen leningenprogramma Cyprus

Aan de orde is de stemming over de moties, ingediend bij het debat over het leningenprogramma voor Cyprus,

te weten:

  • - de motie-Klaver over een nieuwe impuls aan het vredesproces op Cyprus (21501-07, nr. 1031);

  • - de motie-Van Hijum over de koppelverkoop van verblijfsvergunningen door Cyprus (21501-07, nr. 1037).

(Zie vergadering van 23 april 2013.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Hijum stel ik voor, zijn motie (21501-07, nr. 1037) opnieuw aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Klaver (21501-07, nr. 1031).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, D66, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.