Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333475 nr. 12

33 475 Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 17 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de grote verschillen in welvaart en werkgelegenheid moeten worden aangepakt, alvorens er sprake kan zijn van een vrij verkeer van personen;

van mening dat de verplichte werkvergunning voor de groep Bulgaarse en Roemeense werknemers ook na 2014 moet gelden;

verzoekt de regering, de verplichte werkvergunning voor de groep Bulgaarse en Roemeense werknemers ook na 2014 te verlengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt