Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 80, item 25

25 Stemmingen natuur- en milieueffecten veehouderij

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS,

te weten:

  • - de motie-Van Veldhoven over niet meer dan 50% van de PAS-ontwikkelruimte uitgeven in de eerste drie jaar (33037, nr. 51);

  • - de motie-Van Veldhoven over een streefdatum waarop stikstofknelpunten geen belemmeringen meer zijn (33037, nr. 52);

  • - de motie-Van Veldhoven over opties voor aanvullende uitstootreductie (33037, nr. 53);

  • - de motie-Van Gerven over weidegang als voorwaarde voor uitgifte van extra vrijgekomen ruimte (33037, nr. 56);

  • - de motie-Ouwehand over niet verder in omvang toenemen van de Nederlandse veestapel (33037, nr. 57);

  • - de motie-Klaver over vrijgeven van ontwikkelruimte als de instandhoudingsdoelen zijn behaald (33037, nr. 59);

  • - de motie-Dik-Faber/Geurts over voldoende compensatie bij verplaatsing van een bedrijf (33037, nr. 60);

  • - de motie-Dijkgraaf/Geurts over uitgaan van behouddoelstellingen bij discussie over haalbaarheid (33037, nr. 61);

  • - de motie-Geurts c.s. over gebieden waar discussie is over haalbaarheid en betaalbaarheid (33037, nr. 62).

(Zie vergadering van 24 april 2013.)

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (33037, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (33037, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (33037, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (33037, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (33037, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klaver (33037, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Geurts (33037, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66 en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dijkgraaf/Geurts (33037, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA en de VVD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Geurts c.s. (33037, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de VVD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Geurts (CDA):

Nu deze motie is aangenomen, ontvangen wij graag een brief van het kabinet over de uitvoering ervan.

De voorzitter:

Ik zal dit gedeelte van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.