Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 80, item 37

37 Stemmingen voedselfraude

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over voedselfraude,

te weten:

  • - de motie-Schouw over één integraal sterrensysteem (26991, nr. 349);

  • - de motie- Schouw/Thieme over uniformeren en verbreden van de verschillende ketenkwaliteitssystemen voor voedsel (26991, nr. 350);

  • - de motie-Thieme/Schouw over publiceren van namen van alle betrokken bedrijven en de EG-erkenningsnummers bij voedselschandalen (26991, nr. 351);

  • - de motie-Thieme/Schouw over instellen van een nationale etiketteringsplicht voor alle voedselproducten met dierlijke ingrediënten (26991, nr. 352);

  • - de motie-Van Gerven over de reactiecapaciteit in geval van voedselcalamiteiten (26991, nr. 353)

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Schouw (26991, nr. 349).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schouw/Thieme (26991, nr. 350).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme/Schouw (26991, nr. 351).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme/Schouw (26991, nr. 352).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (26991, nr. 353).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.