Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201328828 nr. 25

28 828 Fraudebestrijding in de zorg

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 25 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NZa bij vijf zorgverzekeraars (grote) fouten heeft gevonden in de jaarcijfers;

van mening dat de premiebetaler het recht heeft, te weten om welke zorgverzekeraars het gaat;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat openbaar wordt welke vijf zorgverzekeraars het betreft en wat de aard is van de geconstateerde fouten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten