Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201328828 nr. 28

28 828 Fraudebestrijding in de zorg

Nr. 28 MOTIE VAN HET LID PIA DIJKSTRA

Voorgesteld 25 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat zorgverleners een belangrijke rol spelen in het voorkomen van foute declaraties;

constaterende dat het veel zorgverleners op dit moment aan kennis ontbreekt over de bekostiging van de zorg en dat dit kan leiden tot onnodige declaratiefouten en vermijdbare kosten;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe in het curriculum van de zorgopleidingen meer aandacht voor de bekostiging van de zorg kan worden opgenomen en de Kamer daar voor het zomerreces over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pia Dijkstra