Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-07 nr. 1031

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1031 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 23 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het economisch herstel van Cyprus, inclusief de eventuele winning van gasvoorraden, gebaat is bij een oplossing voor de deling van het eiland en een verbetering van de betrekkingen met het dichtstbijzijnde buurland, Turkije;

overwegende dat de opbrengst van de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen ten goede moet komen aan beide gemeenschappen op Cyprus;

verzoekt de regering, bovenstaande standpunten over te brengen aan de Cypriotische regering, alsmede aan de raad van gouverneurs van het Europees Stabiliteitsmechanisme en aan het Internationaal Monetair Fonds wanneer deze beslissen over financiële steun aan Cyprus;

verzoekt de regering tevens, ervoor te ijveren dat de Europese Unie, in samenwerking met de Verenigde Naties, een nieuwe impuls geeft aan het vredesproces op Cyprus,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver