Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-07-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20092010-94-7850".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 28625
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2010-07-01
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 7850
Identifier h-tk-20092010-94-7850
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 7850-7850
PS key HAN8615A43
Publicatiedatum 2010-07-23
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 94
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 7850
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over perceelsregistratie, te weten de motie-Snijder-Hazelhoff over de gevolgen voor de termijnen waarop inkomenstoeslagen en vergoedingen voor landschapsbeheer worden uitgekeerd (28625, nr. 102) en de motie-Atsma over geen financieel nadelige gevolgen als gevolg van de nieuwe wijze van registratie (28625, nr. 103)
Vergaderjaar 2009-2010