Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-07-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20092010-94-7846".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 28286
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2010-07-01
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 7846
Identifier h-tk-20092010-94-7846
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 7846-7846
PS key HAN8615A39
Publicatiedatum 2010-07-23
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 94
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 7846
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Q-koorts, te weten de motie-Ouwehand c.s. over in stand houden van het fok- en aanvoerverbod in de melkgeiten- en schapensector (28286, nr. 414), de motie-Ouwehand c.s. over verbinden van de herbevolking van melkgeiten- en schapenstallen aan een maximum aantal dieren (28286, nr. 415), de motie-Ouwehand c.s. over afzien van een ontheffing voor gewetensbezwaren tegen vaccinatie van melkgeiten en -schapen (28286, nr. 416) en een aantal andere moties
Vergaderjaar 2009-2010