Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-07-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20092010-94-7845".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 29659
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2010-07-01
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 7845
Identifier h-tk-20092010-94-7845
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 7845-7845
PS key HAN8615A38
Publicatiedatum 2010-07-23
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 94
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 7845
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over erfpacht Staatsbosbeheer, te weten de motie-Van Gerven over geen of zo min mogelijk grondoverdracht aan derden (29659, nr. 51), de motie-Jacobi/Verhoeven over een onderzoek naar de ontwikkelingen in het patroon van toerisme en recreatie (29659, nr. 52), de motie-Jacobi over alternatieve constructies in die situaties waar zich knelgevallen voordoen (29659, nr. 53) en een aantal andere moties
Vergaderjaar 2009-2010