Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-07-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20092010-94-7843".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30895
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2010-07-01
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 7843
Identifier h-tk-20092010-94-7843
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 7843-7843
PS key HAN8615A36
Publicatiedatum 2010-07-23
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 94
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 7843
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Drinkwaterbesluit, te weten de motie-Jansen c.s. over de kosten van buitenlandse projecten (30895, nr. 58), de motie-Koppejan c.s. over het specificeren van kostendragers van de te leveren watersoorten en diensten (30895, nr. 60) en de motie-Lucas-Smeerdijk c.s. over duidelijkheid over de rol en taakverdeling van de VROM-inspectie en de NMa (30895, nr. 61)
Vergaderjaar 2009-2010