Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-07-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20092010-94-7841".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31874
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2010-07-01
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 7841
Identifier h-tk-20092010-94-7841
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 7841-7841
PS key HAN8615A34
Publicatiedatum 2010-07-23
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 94
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 7841
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over gastouderopvang en eenlocatieopvang, te weten de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. over schrappen van de eenlocatie-eis (31874, nr. 72), de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over herziening van de diplomalijst (31874, nr. 73), de motie-Van Gent c.s. over schrappen van de terugbetalingsplicht (31874, nr. 74) en een aantal andere moties
Vergaderjaar 2009-2010