Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-07-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20092010-94-7838".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32123 A
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2010-07-01
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 7838
Identifier h-tk-20092010-94-7838
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 7838-7838
PS key HAN8615A32
Publicatiedatum 2010-07-23
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 94
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 7838
Taal nl
Titel Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het MIRT, te weten de motie-De Rouwe c.s. over achterstallig onderhoud van het Winschoterdiep en het Van Harinxmakanaal (32123 A, nr. 125)
Vergaderjaar 2009-2010