Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-07-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20092010-94-7833".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32395
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2010-07-01
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 7834
Identifier h-tk-20092010-94-7833
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 7833-7834
PS key HAN8615A28
Publicatiedatum 2010-07-23
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 94
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 7833
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2010, te weten de motie-Weekers/Blanksma-van den Heuvel over een tijdelijk maatregelenpakket voor de woningmarkt (32395, nr. 3), de motie-Weekers c.s. over vrijgeven van het spaarloon (32395, nr. 4) (herdruk), de motie-Plasterk c.s. over handhaven van het referentiemodel voor lonen in het onderwijs (32395, nr. 5) en een aantal andere moties
Vergaderjaar 2009-2010