Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-07-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20092010-94-7726".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31875
Behandeld dossier 31879
Behandeld dossier 31872
Behandeld dossier 32311
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2010-07-01
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 7726
Identifier h-tk-20092010-94-7726
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Onderwerp Verkeer | Water
Onderwerp Economie | Transport
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 7726-7726
PS key HAN8615A02
Publicatiedatum 2010-07-23
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 94
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 7726
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329) (31875), het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329) (31879, R1877), het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 2 mei 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, 1976 (Trb. 1997, 300 en Trb. 2006, 17) (31872, R1876) en een ander wetsvoorstel
Vergaderjaar 2009-2010