Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Kwaliteitsagenda vo, te weten:

- de motie-Dibi over onderzoek naar een wetenschappelijk onderbouwde urennorm (31289, nr. 11);

- de motie-Dibi over instemmingsrecht van ouders en leerlingen op de lesroosters (31289, nr. 12);

- de motie-Dibi over openbaar maken van de individuele resultaten van alle scholen (31289, nr. 13);

- de motie-Jasper van Dijk over onderzoek naar een haalbare urennorm in het voortgezet onderwijs (31289, nr. 14);

- de motie-Jasper van Dijk over onderzoek naar het type onderwijs van scholen die aan de urennorm voldoen (31289, nr. 15).

(Zie vergadering van 30 januari 2008.)

De voorzitter:

De moties-Dibi (31289, nrs. 11 en 13) zijn ingetrokken.

In stemming komt de motie-Dibi (31289, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31289, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31289, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven