Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 91, item 53

53 Stemmingen moties Institutioneel racisme in Nederland

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over institutioneel racisme in Nederland,

te weten:

 • -de motie-Asscher/Pieter Heerma over een Staatscommissie Discriminatie en Racisme (30950, nr. 186);

 • -de motie-Asscher/Jetten over aandacht voor racisme, discriminatie en antisemitisme in de lerarenopleiding en opleidingen voor de jeugdzorg (30950, nr. 187);

 • -de gewijzigde motie-Asscher/Jetten over overheidsopdrachten alleen voor organisaties en bedrijven met een stevig antidiscriminatiebeleid (30950, nr. 201, was nr. 188);

 • -de motie-Marijnissen c.s. over het verbod op discriminatie betrekken bij de kwaliteitseisen voor uitzendbureaus (30950, nr. 189);

 • -de motie-Marijnissen c.s. over het niet mogen weigeren van leerlingen door bijzondere scholen (30950, nr. 190);

 • -de motie-Wilders over uitspreken dat Nederlanders geen racisten zijn (30950, nr. 191);

 • -de motie-Wilders over het keren van de islamisering als middel om discriminatie te bestrijden (30950, nr. 192);

 • -de motie-Wilders over uitspreken dat Zwarte Piet zwart moet blijven (30950, nr. 193);

 • -de motie-Azarkan c.s. over van 1 juli een nationale vrije dag maken (30950, nr. 194);

 • -de motie-Azarkan/Jetten over een Nationaal Coördinator Discriminatiebestrijding die toegang heeft tot de ministerraad (30950, nr. 195);

 • -de motie-Azarkan/Jetten over mensenrechten en antidiscriminatie in de kerndoelen van het onderwijs (30950, nr. 196);

 • -de motie-Azarkan over uitspreken dat Zwarte Piet een kwetsende karikatuur is (30950, nr. 197);

 • -de motie-Azarkan over onderzoek naar microagressie en institutioneel racisme in het hoger onderwijs (30950, nr. 198);

 • -de motie-Azarkan over geen risicoprofielen hanteren waarvan etniciteit deel uitmaakt (30950, nr. 199);

 • -de motie-Azarkan over bindende regelgeving voor redelijke verdenkingen (30950, nr. 200);

 • -de motie-Azarkan over een toets op beroepsmatige discriminatie en etnisch profileren bij de rijksoverheid (30950, nr. 201);

 • -de motie-Jetten c.s. over excuses voor de rol van Nederland in het slavernijverleden (30950, nr. 202);

 • -de motie-Jetten c.s. over een nationaal coördinator discriminatie en racisme aanstellen (30950, nr. 203);

 • -de motie-Jetten c.s. over een meldplicht voor racistische of discriminerende verzoeken op de arbeidsmarkt en de woningmarkt (30950, nr. 204);

 • -de motie-Klaver/Jetten over van het jaar 2023 een herdenkingsjaar maken (30950, nr. 205);

 • -de motie-Klaver c.s. over onderzoeken hoe het gebruik van risicoprofielen bijdraagt aan etnisch profileren (30950, nr. 206);

 • -de motie-Ouwehand over de gouden koets niet meer in de oude hoedanigheid inzetten (30950, nr. 207);

 • -de motie-Ouwehand over al het betwiste erfgoed in Nederland in kaart brengen (30950, nr. 208);

 • -de motie-El Yassini over een bredere invulling van het diversiteitsbeleid (30950, nr. 209).

(Zie vergadering van 1 juli 2020.)

De voorzitter:

Mevrouw Ouwehand verzoekt om een hoofdelijke stemming over de motie op stuk nr. 202. Over deze motie zal vanavond of vannacht worden gestemd.

De heer Azarkan verzoekt zijn aangehouden motie op stuk nr. 195 in stemming te brengen.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor haar motie (30950, nr. 207) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Azarkan/Jetten (30950, nr. 195) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, teneinde focus en gewicht in de discriminatiebestrijding te leggen, hiervoor een Nationaal Coördinator Discriminatiebestrijding (NCDB) met voldoende middelen aan te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 211, was nr. 195 (30950).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Asscher/Pieter Heerma (30950, nr. 186).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Asscher/Jetten (30950, nr. 187).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Asscher/Jetten (30950, nr. 201, was nr. 188).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66 en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marijnissen c.s. (30950, nr. 189).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Marijnissen c.s. (30950, nr. 190).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en Krol/Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wilders (30950, nr. 191).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de VVD, de PVV en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wilders (30950, nr. 192).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wilders (30950, nr. 193).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Azarkan c.s. (30950, nr. 194).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Azarkan/Jetten (30950, nr. 211, was nr. 195).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de VVD en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Azarkan/Jetten (30950, nr. 196).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Azarkan (30950, nr. 197).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Azarkan (30950, nr. 198).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Azarkan (30950, nr. 199).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en Krol/Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Azarkan (30950, nr. 200).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Azarkan (30950, nr. 201).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Over de motie op stuk nr. 202 gaan we vanavond hoofdelijk stemmen.

In stemming komt de motie-Jetten c.s. (30950, nr. 203).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Tellegen.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Ik ben even in de war, want wij hadden staan onder de motie op stuk nr. 195 dat die zou worden aangehouden, maar die is net wel in stemming gebracht.

De voorzitter:

Er staat vetgedrukt boven dat die aangehouden motie alsnog in stemming zou worden gebracht.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Daar worden wij dan geacht tegen te hebben gestemd, excuses.

De voorzitter:

Die is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jetten c.s. (30950, nr. 204).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klaver/Jetten (30950, nr. 205).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klaver c.s. (30950, nr. 206).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De motie op stuk nr. 207 is aangehouden.

In stemming komt de motie-Ouwehand (30950, nr. 208).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-El Yassini (30950, nr. 209).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Krol/Van Kooten-Arissen, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.