30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 194 MOTIE VAN HET LID AZARKAN C.S.

Voorgesteld 1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, om van 1 juli een nationale vrije dag te maken en tevens een dag van bezinning over de slavernij en het koloniale verleden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan

Jetten

Klaver

Naar boven