30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 196 MOTIE VAN DE LEDEN AZARKAN EN JETTEN

Voorgesteld 1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, er blijvend op toe te zien dat mensenrechten en antidiscriminatie een herkenbaar en belangrijk onderdeel vormen van de nieuwe kerndoelen van het basis- en voortgezet onderwijs en dit breed en stevig verankerd dient te worden in het onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan

Jetten

Naar boven