30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 201 MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld 1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een brede doorlichting te organiseren, waarin alle uitvoeringsdiensten van de rijksoverheid worden getoetst op beroepsmatig discrimineren en etnisch profileren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan

Naar boven