Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202030950 nr. 211

30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 211 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN AZARKAN EN JETTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 195

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, teneinde focus en gewicht in de

discriminatiebestrijding te leggen, hiervoor een Nationaal

Coordinator Discriminatiebestrijding (NCDB) met voldoende

middelen aan te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan

Jetten