30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 208 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er betwist erfgoed in Nederland is;

overwegende dat de betekenis van erfgoed niet in steen gebeiteld is, maar vormgegeven wordt door een sociaal proces, waarbij mensen in het heden betekenis toekennen aan objecten en symbolen uit het verleden;

verzoekt de regering, om al het betwiste erfgoed in Nederland in kaart te brengen;

verzoekt de regering tevens, om vervolgens de samenleving te faciliteren om van onderop op democratische wijze een andere, zelfkritische omgang met dit erfgoed te vinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven