30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 197 MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld 1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat Zwarte Piet een kwetsend karikatuur is, die niet past bij de huidige tijdgeest,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan

Naar boven